Dieta proteica de 5 zile


Gazeta literară, ianuarie-iunie Anul 4, nr.

Gazeta literară, ianuarie-iunie 1957 (Anul 4, nr. 1-26)

Stătea la masa de lucru şi scria. Dar nici nu m-am aşezat bine, cind a aruncat creionul şi s-a sculat de la masă. Acum îi desluşesc mai bine fala vioaie. Apoi, aşezîndu-mă alături de el pe div; se explică : — n toamnă am petrecut mai multe luni în Kazahstan. Am străbătut cim­­piile Şi a început să-mi povestească des­pre oamenii pe care i-a intilnit în a­­şezăriSe de ia cîmpie, despre marea recoltă de grîu de pe pămînturile de curind desţelenite, despre satele noi, născute în stepă, despre greutăţile a­­climatizării cu noile locuri şi despre entuziasmul cu care tineretul învinge piedicile.

Şolohov rîde.

Principiul hudeniya de Bormental

Planul i-1 fac acum. Şi — parcă justificîndu-se, explică : ziariştii se descurcă repede, dar eu Ştii ce încet lucrez.

természetes gyógynövények a fogyás anyagcseréjéhez fogyás 40 font előtt és után

Acum sínt însă sigur : îl voi putea scrie. S-a ridicat uşor, s-a dus repede la birou, a tras sertarul din mijloc, a scos de acolo un maldăr de foi bă­tute la maşină şi, ţinîndu-le in mînă. Citeşte molcom, aproape în şoaptă, dar uimitor de bine. O asemenea bogă. Poeţii ori strigă fără între­rupere, ori mormăie, iar prozatorii se străduiesc să citească interpretind di­feritele personaje.

Strigătul supără, mormăitul te fogyás korea, iar interpre­tarea o izbutesc numai actorii, şi nu toţi.

Şolohov, după cum se vede, se fereşte conştient de efectele exteri­oare. Paisprezece pagini C'înd a dieta proteica de 5 zile la momentul în care eroul îşi ia rămas bun de la soţie pe pe­ronul gării una din cele mai bune scene din povestirea tăcut, s-a scu­lat şi s-a îndreptat spre fereastră.

După ce a stat acolo timp de un mi­nut, cu spatele la mine, s-a întors şi a continuat lectura.

fogyás céljából szárított fogyni 70 évesen

Isprăvind, a pus cele scrise de o parte şi a început să povestească restul. Vorbeşte original. Fără multe cu­vinte, în fraze scurte, nerostite pină la capăt, cu pauze dese.

Biológia és egészségtan 8.

Povestirea se împlineşte prin expresia feţei şi, în special, a ochilor Şi, de fie­care dată, în chip deosebit. Nu poţi vorbi cu el fără să-i priveşti în ochi. In grădina casei din staniţa Veşcn­­skaîa, în care locuieşte de obicei, Şo­lohov umblă uneori ceasuri întregi, tăcînd. Cu privirea ţintind departe, meditează la ceva.

Прямо перед ней во всю стену был Дэвид, его лицо с резкими чертами. - Сьюзан, я хочу кое о чем тебя спросить.  - Звук его голоса гулко раздался в комнате оперативного управления, и все тут же замерли, повернувшись к экрану. - Сьюзан Флетчер, выйдете за меня замуж. В комнате зашушукались.

Dacă-1 întrebi însă un lucru oarecare, într-un asemenea moment, nu te aude şi, chiar dacă te aude. La nici unul din scriitorii con­temporani n-am întîlnit o exigenţă aşa de necruţătoare atît faţă de pro­pria creaţie ,cît şi faţă dieta proteica de 5 zile creaţia al­tora.

mit kell enni hogy egészséges legyen a fogyás szórakoztató módszerek a fogyás nyomon követésére

Uneori, ţinînd în mînă vreun nou roman al unui scriitor vestit exclamă cu mînie : — Spune, cum nu-i e ruşine să pu­blice asemenea scheme neisprăvite? Nu odată, pe masa de lucru a Iui Şolohov, am văzut romane care au stîrnit vîlvă, cu nenumărate note fă­cute cu creionul pe margine.

Intr-un rind i-am spus : — Mihail Alexandrovici, ar trebui să-l trimiţi autorului exemplarul a­­cesta subliniat M-a privit ca pe un şcolar: — Naivule 1 Pe autorul romanului, criticii l-au ridicat în slăvi. Cum ar putea să se sinchisească de adnotările mele? Şolohov este cu deosebire exigent în aprecierea operelor cu teme de război.

MediFat Elektrolipolízis és az ideális fogyókúra hogy gyorsan, hatásosan, hatalmas erőfeszítések nélkül, ne igényeljen napi több. Consumând tort de ciocolată ajuta să piardă în greutate - Grasimi dieta blaster. DE; Magazine; Leben. Ist es möglich, Gewicht zu verlieren, ohne Diät? Ist es schädlich, viel Wasser zu trinken, ob es möglich ist, Gewicht zu verlieren, weil es oft der Wunsch, das Gehirn zu trinken mit dem Wunsch.

Despre ultimul război nu poate vorbi niciodată calm. In memoria sa vastă, in inima sa, păstrează vii nenumărate scene de eroism ale soldaţilor sovie­tici, scene de amar şi de suferinţe, din linia de foc şi din spatele frontului.

Şi îndată ce vine vorba despre cutare sau cutare operă care oglindeşte răz­boiul, el începe să povestească citind primul, al doilea sau a treilea episod de luptă la care a participat, amin­teşte nenumăratele intîiniri cu soldaţi şi cu ofiţeri, în cazemate şi în tran­şee, le zugrăveşte viu figurile, intre­­rupindu-se pentru a exclama : — Ah, ce oameni, ce oameni I Şolohov lucrează totdeauna, paralel, la două-trei cărţi.

Crearea simultană a mai multor opere nu-1 este piedică, ba, indirect, îl şi ajută in lucru. Anul trecut Şolohov a dat multă atenţie cinematografiei. Şolohov a consultat pe scenarişti şi regizori, a mers deseori la Combina­tul cinematografic ca să vadă scenele filmate, a făcut observaţii.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Ca deobi­­cei ţi iau mult timp îndatoririle de deputat în Sovietul Suprem al U. Nu de mult mi-a mărturisit că va apărea în primăvara aceasta, sau în orice caz în vara anu­lui în curs. Apoţ îi mai rămîne mun­ca uriaşă la romanul său despre răz­boi. La cei 52 de ani ai săi, Şolohov este plin de forţe creatoare şi de gîn­­duri din cele mai interesante.

Simplităţii artistice, realismului, pe care voia să le întroneze Goldoni în literatura dramatică, în teatru, i se opuneau o serie de tendinţe contrarii, — tnarinismul, exaltarea lirico-formală, simplismul pastoral — cu unele ră­dăcini ceva mai îndepărtate.