Közgyűlés határozathozatal

2016.05.18.

Meghozott határozathozatok a Paradicsomi Horgászegyesület, 2016. május 23.-án megtartott horgászegyesületi közgyűlésről:

 

1. Az alapszabály 5.§ (1) bek. kiegészül az alábbi e.) ponttal:

     "e.) tagságukat fenntartó tagok"

     (31 igen, 0 nem, 0 tartózkodó)

 

2. Az alapszabály 5.§-a az alábbi (6.)a) bekezdéssel egészül ki:    

     "(6)a) Azok az egyesületi tagok, akik éves területi engedélyt nem kívánnak kiváltani, jogosultak tagsági jogukat fenntartani, és ebben az esetben a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj 50%-át kötelesek megfizetni. A tagsági jogot fenntartó tagok a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkeznek, de szavazati jogot nem gyakorolhatnak."
     ( 31 igen, 0 nem, 0 tartózkodó)

 

3. Az alapszabály 4.§ d) kiegészül az alábbi szövegrésszel:

     "és az egyesület honlapján (www.halparadicsom.hu)"
     (31 igen, 0 nem, 0 tartózkodó)

 

4. Az alapszabály 15.§ (5) bekezdésében a "Szövetség Fegyelmi Szabályzata" meghatározás helyébe az alábbi szövegrész kerül:

     "Egyesület Fegyelmi Szabályzatában"

     (31 igen, 3 nem, 0 tartózkodó)

 

 

« Visszalépés

© 2012 halparadicsom.hu