Főoldali hírek

Környezetvédelmi nap!

2018.03.14.

 2018. március 24.-én, és 25.-én környezetvédelmi napot tartunk, melynek helyszíne a Paradicsomi horgásztó.

 

Időpont: 8:00-13:00 óra.

A társadalmi munka első napján (szombaton) a munka végeztével közös szalonnasütést tervezünk. A sütnivaló és az innivaló önellátásból.

Lehetőség szerint szerszámot (Gereblye, jó hosszú nyelű, ásó, lapát, veder, talicska stb) mindenki hozzon magával.

 

Köszönettel: Vezetőség

» Tovább

Területi jegy árusítás!

2018.02.19.

 A nyomdával történt egyeztetés alapján, 2018.02.20-án megkezdhetjük a területi engedélyek kiadását.
A jegyárusítás 2018.04.26-ig minden héten, kedden és csütörtökön 15.00-17.00 óra között, a Gyula, Pósteleki u. 67. szám alatt, Czédli Bélánál lesz. Májusban és az év további részében telefonon kell időpontot egyeztetni. (0630 5051442)
Vezetőség

» Tovább

Közgyűlési meghívó!

2018.01.11.

 Paradicsomi Horgász Egyesület
5700 Gyula, 056/5 hrsz-ú Halőrház

Tárgy: Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tag!
Értesítem, hogy 2018. január 23-án, (kedd) 16.00 órára összehívom a Paradicsomi Horgász Egyesület Közgyűlését, a Gyula, Esze Tamás u. 2 szám alatti Civil Szövetség házába. A közgyűlést határozatképtelenség esetén, változatlan napirenddel és helyszínen 2018. január 29-én, (hétfőn) 16.00-kor megismételjük, ahol az a jelenlévők számától függetlenül határozatképes lesz.

Napirendek:
1. Beszámolók: Elnökségi beszámolók
Gazdasági vezetői és közhasznúsági jelentés
Fegyelmi Bizottság
Felügyelő Bizottság
Hozzászólás, határozathozatal

2. Alapszabály módosítás. A vezetőségváltással megváltozott adatok és ismétlődések törlése, és az ismételt közgyűlés az elsővel azonos napon, 30 perc elteltével összehívható legyen.
Hozzászólás, határozathozatal

3. A magántulajdonú lakókocsikat, építményeket, tárgyakat és eszközöket 2018. január 31-ig a tulajdonosuk köteles a tó és a hozzá tartozó ingatlanok területéről elszállítani.
Hozzászólás, határozathozatal

4. 2018. évi tervek: napijegy és területi jegy feltételrendszerének meghatározása fejlesztések
versenyek
Hozzászólás, határozathozatal

5. 2019. évi területi jegy árának megállapítása, és időtartamának meghatározása.
Hozzászólás, határozathozatal

6. Intézkedések: Halőri megbízások visszavonása
KHSZ képviselet visszahívása
Hozzászólás, határozathozatal

7. Egyéb

A 3. napirendben szereplő témával kapcsolatban tájékoztatom a határozatképes közgyűlésen megjelenni nem tudó tagtársakat, hogy a tulajdonosok 2016. évi közgyűlési határozatának megfelelően, felszólítunk minden tagot, hogy ingó (ingatlan) magántulajdonát, amit jelenleg a horgásztó és a hozzá tartozó ingatlanokon tárol, 2018. január 31-ig távolítsa el a területről. A területen hagyott értékeket, ha beazonosítható a tulajdonosa a saját költségére a legközelebbi közterületre kiszállíttatjuk (egészben vagy darabban). Az ismeretlen gazdájú tárgyakat vagy szemétre vitetjük, vagy felhasználjuk az egyesület céljának megfelelően.

Felhívom minden tagtársam figyelmét, hogy aki nem teljesítette a 2017. évi társadalmi munkát az a megváltást kifizetheti a 2018-as területi jegy megváltásakor. Emlékeztetőül tájékoztatom az érintetteket az egyesület 12/2017. számú közgyűlési határozatára, amiben arról döntött a tagság, hogy 2017-től a nőknek és a 70 éven felüli tagoknak 3.000,- Ft a társadalmi munka megváltása. Értesítem továbbá a tagságot, hogy az általános környezetvédelmi napunk 2018. március 24-25-én lesz, amikor szintén teljesíthető a társadalmi munka kötelezettség.

Azon tagok, akik a 2017. évi tagdíjat a gazdasági vezető lemondása miatt nem tudták befizetni a 2018. évi jegy váltásakor befizethetik. Tagságunk nagy része minden díjat és költséget időben és pontosan megfizet, de azon tagjainknak, akik tagdíjelmaradással vagy az egyösszegű halasítás megfizetésével tartoznak egyesületünk felé, 2018. március 25-ig adunk haladékot az elmaradás befizetésére.

Egyesületünk alapszabályának megfelelően a közgyűlés döntését be nem tartó tag csak akkor válthat területi engedélyt, ha minden ráháruló tartozását és feladatát teljesítette.

Tájékoztatom a tagfenntartó státuszú tagokat, hogy az alapszabály 4.§ 6a) szerint a gyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkeznek.

A közgyűlés sikere érdekében megjelenésére számítok.

Gyula, 2018. január 11.
Horgászüdvözlettel:    Puskás Sándor elnök

 

» Tovább

Közgyűlés tájékoztató!

2017.08.15.

A Paradicsomi Horgász Egyesület 2017. augusztus 14.-re meghirdetett közgyűlésén a megjelent tagok létszáma nem érte el a teljes taglétszám felét, ezért a közgyűlés nem volt határozatképes.

 

A megismételt közgyűlés a korábban kiküldött meghívó alapján 2017. augusztus 17-én lesz megtartva.

 

A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz.

» Tovább

© 2012 halparadicsom.hu