Napijegy nappali horgászatra

NAPIJEGYES TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY
Ára: 4.000,- Ft
2 db nemes hal és 2 kg egyéb hal fogására jogosít a Paradicsomi Horgásztavon a hatályos jogszabályokban, valamint a PARADICSOMI H.E. Horgászrendjében meghatározott különleges szabályok és korlátozások megtartásával.
A területi engedély csak állami horgászjeggyel és személyazonosító igazolvánnyal érvényes, azt másra átruházni tilos. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni a helyi horgászrendet.
PARADICSOMI TÓ HORGÁSZRENDJE
1. A Paradicsomi Horgásztavon napijeggyel az alábbiak szerint lehet horgászni (havi bontásban órától-óráig):
Január 07-16-ig Július 06-21-ig
Február 07-17-ig Augusztus 06-20-ig
Március 07-18-ig Szeptember 07-19-ig
Április 06-19-ig Október 06-18-ig
Május 06-19-ig November 07-17-ig
Június 06-20-ig December 07-16-ig
Fogható halak mennyiségi és méretkorlátozása:
- naponta 2 db nemes hal és 2 kg egyéb hal fogható.
- A 3 kg-ot meghaladó pontyot, csukát, süllőt vissza kell helyezni a tóba.
- A ponty legkisebb elvihető mérete 30 cm, a csukáé és az amuré 50 cm. Az amur legnagyobb elvihető mérete 4 kg.
- A ragadozó halak horgászatára az Országos Horgászrend érvényes.
2. A tavon pontytilalom nincs érvényben, de compó és koiponty tilalom igen.
3. A nemes hal napi darabszámának megfogása esetén a horgászatot nem szabad folytatni.
4. Merítőháló, pontymatrac vagy bölcső és fertőtlenítő használata kötelező. Szigorúan TILOS a halat szájba, kopoltyúba akasztva mérlegelni és szemgödrébe mélyesztett ujjakkal tartani. Nagytestű halak fényképezése csak pontymatrac/bölcső felett térdelve történhet.
5. A horgász által megtartott halat azonnal be kell írni a fogási naplóba és a napijegyre, 10 dkg pontossággal vagy meg nem tartás esetén kíméletesen vissza kell helyezni az élőhelyére. A kifogott halat elajándékozni csak abban az esetben lehet, ha a hal kifogója azt már beírta a saját fogási naplójába. Digitális mérleg használata kötelező.
6. A beírás kizárólag hagyományos golyóstollal történhet, más íróeszközzel (grafitceruza, eltüntethető tinta stb.) nem minősül szabályos bejegyzésnek, a bejegyzés elmaradása engedély bevonással jár.
7. A horgászat során kifogott és megtartani kívánt halat a horgász csak maga mellett tárolhatja.
8. Az ellenőrök a horgászok által kifogott halat, halakat kontroll mérésénél maximum 20 dkg eltérést fogadnak el. 20 dkg feletti eltérés esetén az engedély bevonásra kerül.
9. Akit hallopáson vagy bármilyen szabálysértésen tetten érnek az ellenőrök vagy a hatóság emberei, az napijegyet nem válthat többé Egyesületünknél.
10. A parton foglalt horgászhely nincs! A horgászok a horgászhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják el. Az 1. pontban meghatározott időket a ki és bepakolással maximum 30 perccel lehet túllépni.
11. Csónakot használni és abból horgászni TILOS, etetőhajó használata sem engedélyezett!
12. Az Országos Horgászrendnek megfelelően, horgászni egyszerre csak 2 bottal, botonként maximum 3 horoggal szabad.
13. Kötelező tartozékok a horgásznál: merítőháló, pontymatrac, fertőtlenítő, haltartó, centi, digitális mérleg, toll, szemeteszsák.
14. A beíró füzet vezetése minden horgásznak kötelező (érkezés, távozás, fogott hal mennyisége db., kg). A beíró füzetbe olvashatóan, nyomtatott betűvel kell írni. A füzet beteléséről az illetékest értesíteni kell.
15. Nyári nagy melegben az alga szaporulat csökkentése érdekében az etető anyag korlátozását vagy betiltását rendelheti el a vezetőség. Erről a tájékoztató a Halőrháznál lesz kifüggesztve.
16. Tilos a halak bármilyen megjelölése, csonkítása. Az elkövető horgász engedélye bevonható.
17. A tavon kíméleti terület van kijelölve, melynek helyét tábla jelzi, ott tilos a horgászat.
18. Jelölt halakat súlytól függetlenül kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
19. A tó körül és a tóhoz vezető úton 20 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A horgászok zavarásának elkerülése érdekében kérjük horgászainkat, hogy a hangos zenehallgatást, dudálást szíveskedjenek mellőzni.
20. A horgászhelyet csak érvényes területi jeggyel, a beíró füzet felöl szabad megközelíteni. Látogató, hozzátartozó nem hajthat be gépjárművel, azt a beíró füzetnél lévő parkolóban kell hagynia. Az ellenőrök jogosultak, és kötelesek átvizsgálni a horgászok és a hozzátartozók gépjárműveit is. A horgász a kifogott és elvitelre szánt halat az arra jogosultnak távozáskor minden esetben köteles megmutatni.
21. A tavon sátorozni csak úgy lehet, hogy a közelben lévő horgászokat az ne zavarja. A tóban fürdeni tilos!
22. A tavon tilos a szoktató etetés! Szerelék behordása még etető hajóval is tilos.
23. A fogott hallal kíméletesen kell bánni. Halat bontani, pucolni csak a beíró füzetbe történt beírás után a kijelölt helyen szabad, a hulladék elvitele kötelező, és a halpucoló helyet megtakarítva, lemosva, tisztán kell otthagyni.
24. A horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet, és annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. A szemetelő horgász engedélye bevonható!
25. A napijegy-szelvényt a horgászat után kötelezően be kell dobni a halőr háznál elhelyezett ládába, rajta értelemszerűen feltüntetve a tényleges fogási időket, adatokat.
26. A horgász, amennyiben szabálytalanságot észlel, értesítse – a megadott telefonszámon – a vezető tisztségviselőt.
27. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend szabályai érvényesek, a rendelkezések megsértése a horgászattól való eltiltást, illetve hatósági eljárást von maga után.
Jó szórakozást kíván a vezetőség!
 

© 2012 halparadicsom.hu